Sesión Ordinaria

Acta de Sesión de fecha 07 de febrero de 2023

Acta de Sesión de fecha 14 de febrero de 2023

Acta de Sesión de fecha 21 de febrero de 2023

Acta de Sesión de fecha 28 de febrero de 2023

Acta de Sesión de fecha 07 de marzo de 2023

Acta de Sesión de fecha 14 de marzo de 2023

Acta de Sesión de fecha 21 de marzo de 2023

Acta de Sesión de fecha 28 de marzo de 2023

Acta de Sesión de fecha 03 de abril de 2023